Presentation of ENCA in Greece

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ENCA HELLAS

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

**Ελληνικό Δίκτυο για τον Σεβασμό στη Γέννα ENCA Hellas**

Το Ελληνικό Δίκτυο για τον Σεβασμό στη Γέννα ENCA Hellas δημιουργήθηκε με στόχο τη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας στη χώρα μας, ως μια πρωτοβουλία ευαισθητοποιημένων οργανισμών και πολιτών, και αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανισμών για τον Τοκετό ENCA - European Network of Childbirth Associations.

Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ENCA

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανισμών για τον Τοκετό ENCA ιδρύθηκε το 1993 στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας, ως μια πρωτοβουλία του GfG (Οργανισμός Περιγεννητικής Αγωγής). Πρόκειται για ένα δίκτυο οργανισμών που δραστηριοποιούνται με στόχο τη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας για τις μητέρες και τα μωρά. Μέλη του αποτελούν ιδιώτες και φορείς ενεργών πολιτών, καταναλωτών, γονέων, εκπαιδευτών και συμβούλων τοκετού, οι οποίοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να υπάρξουν στρατηγικές ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες, το περιβάλλον και ο τρόπος αντιμετώπισης στην εγκυμοσύνη, στον τοκετό και στην περίοδο μετά τη γέννα, σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, το ENCA υποστηρίζει:

 • Ενδυνάμωση και υποστήριξη των γυναικών
 • Γέννα με επίκεντρο την οικογένεια
 • Θηλασμό
 • Περιγεννητική φροντίδα από μαίες και συμβούλους μητρότητας

Το 1986 ο Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) δημοσίευσε μία λίστα προτάσεων σχετικά με την καταλληλότερη χρήση της τεχνολογίας στον τοκετό. Παρόλα αυτά, τείνει να γίνει πρότυπο στην Ευρώπη, η γυναικολογική και μαιευτική φροντίδα να στηρίζεται αποκλειστικά στην ιατρική οπτική. Το μοντέλο φροντίδας που έχει ως επίκεντρο τη γυναίκα και η μαιευτική παρακολούθηση από μαίες έχουν μπει στο περιθώριο, εις βάρος των μητέρων και των μωρών τους.

Οι εθνικοί αντιπρόσωποι της κάθε χώρας-μέλους του ENCA πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις και διατηρούν στενή επαφή, έτσι ώστε να δημιουργήσουν σχέδια δράσης, να μοιραστούν ανησυχίες και να προσφέρουν αμοιβαία υποστήριξη. Βοηθάνε στη συλλογή και διάδοση της πληροφόρησης, οργανώνουν συνέδρια. Κάθε αντιπρόσωπος χώρας είναι υπεύθυνος να επικοινωνήσει την γνώση και την πληροφορία σε φορείς που ασχολούνται με τον τοκετό και την περιγεννητική φροντίδα, όπως και σε ομάδες γονέων, στη χώρα του.

Οι χώρες μέλη στο δίκτυο του ENCA είναι:

 • Αγγλία
 • Αυστρία
 • Βουλγαρία
 • Βέλγιο
 • Βοσνία Ερσεγοβίνη
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Δημοκρατία της Τσεχίας
 • Ελβετία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Ιταλία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Ολλανδία
 • Ουγγαρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Σλοβακία

Δραστηριότητες του ENCA Hellas

Το ENCA Hellas στοχεύει να δικτυώσει, να ευαισθητοποιήσει, να καλέσει σε δράση πολίτες, οργανισμούς και φορείς, σε κάθε τομέα έκφανσης του σεβασμού στη γέννα. Ασχολείται με θέματα που αφορούν την προώθηση του φυσικού τοκετού, την ενδυνάμωση των γυναικών, το θηλασμό και τη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας, στον ελλαδικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει:

 • Ένα δίκτυο, μέσα από το οποίο φορείς και άτομα που ασχολούνται με την υποστήριξη της μητρότητας και την περιγεννητική φροντίδα στην Ελλάδα, συνεργάζονται, ενώνουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους, ώστε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα
 • Διάδοση της γνώσης και των δράσεων που υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν τις γυναίκες
 • Πρόσβαση στα αρχεία του Ευρωπαϊκού ENCA και οργανισμών που συνδέονται με αυτό, αξιοποίηση του υλικού τους, δημοσιεύσεις, δραστηριότητες, καμπάνιες
 • Ενεργή συμμετοχή σε συζητήσεις, ανταλλαγή ιδεών, χρήση δοκιμασμένων στρατηγικών από άλλες χώρες για τη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας, στη χώρα μας
 • Ευκαιρία δράσης και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με ευρωπαϊκή εμβέλεια
 • Γνωμοδότηση για αλλαγές πολιτικής, νομοσχεδίων και νόμων, με παρέμβαση άλλων ευρωπαϊκών χωρών που παρέχουν λειτουργικά μοντέλα φροντίδας της εγκύου και του εμβρύου
 • Ευρωπαϊκή υποστήριξη, επαφές με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με δυνατότητα επιπλέον εκπαίδευσης ή πρακτικής εξάσκησης σε άτομα που ασχολούνται με την περιγεννητική φροντίδα.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το δίκτυο του ENCA Hellas συνεργάζεται με μια πληθώρα ατόμων, ομάδων, οργανισμών, συλλόγων και φορέων, στα πρότυπα αντίστοιχων εθνικών δικτύων του ENCA σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, στο ENCA Hellas μπορούν να συμμετέχουν:

Σύλλογοι Μαιών, Βοηθών Μητρότητας, Μαιευτήρων, Γυναικολόγων Οργανισμοί που προωθούν και προασπίζουν το φυσικό τοκετό Ψυχολόγοι, Ψυχοθεραπευτές, Ψυχίατροι Φορείς υποστήριξης της οικογένειας Σύλλογοι που υποστηρίζουν τον θηλασμό Δίκτυα μητέρων / γονέων Σύλλογοι περιγεννητικής εκπαίδευσης Φορείς σχετικοί με περιγεννητική γιόγκα Σύλλογοι Ομοιοπαθητικών/Φυσιοθεραπευτών/Οστεοπαθητικών Σύλλογοι καταναλωτών Περιβαλλοντικές Οργανώσεις Φορείς για την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Επιστημονικοί, Ερευνητικοί φορείς Εκπαιδευτικοί φορείς, κ.ά.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του ENCA Hellas, επικοινωνήστε στο ENCA_Hellas@yahoogroups.com ή με τη Μαρία Ανδρεουλάκη στο maria.andreoulaki@gmail.com.

Για την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική ομάδα συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων του ENCA Hellas, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γιάννη Καλοπίση στο yiannis_kps@yahoo.com.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ENCA θα βρείτε στο http://cianewiki.naissance.asso.fr/Enca/ και σύντομα στο http://www.enca.eu.


Modif. May 08, 2011, at 07:30 PM<br />(:addThis username="xa-4b5388e32c732dfe" btn="lg-share":)